מניעת שחיתות

חברתנו, א. יוניברס טרנזיט בע"מ נוהגת במדיניות של "אפס סובלנות" באשר לשוחד ושחיתות.

מדינות זו תקפה ועומדת הן כלפי החברה עצמה והן כלפי עמיתיה העסקיים לרבות, שותפיה, יועציה, ספקיה, קבלני המשנה שלה וסוכניה.

העקרונות המנחים במדיניות זו הינם כדלהלן:

  • החברה לא תציע, לא תיתן ולא תקבל שוחד או תמריצים כלשהם לכל מטרה שהיא, באופן ישיר ו/או דרך צדדים שלישיים.
  • חברה תמנע מלהתקשר עם גוף כאשר ידוע לה שאותו גוף נותן או מקבל שוחד או תמריצים כלשהם לכל מטרה שהיא, באופן ישיר ו/או דרך צדדים שלישיים.
  • החברה תמנע מלהתקשר עם גוף כאשר ידוע לה שאותו גוף הורשע בגין ביצוע עבירה הקשורה בהונאה, שוחד, שחיתות, באופן ישיר ו/או דרך צדדים שלישיים.
  • החברה תעמוד, לכל הפחות, בחוקים, תקנות והתחייבויות חוזיות הקשורות למאבק למיגור ומניעת שוחד ושחיתות. יתרה מכך, במצבים השכיחים, בהם לחברה סטנדרטים פנימיים גבוהים יותר בהקשר כאמור, הסטנדרטים של החברה יגברו.
  • החברה תפנה את תשומת ליבו של כל עובד בחברה ושל כל עמית עסקי בפועל, או עמית עסקי עתידי פוטנציאלי, למדיניות "אפס הסובלנות" של החברה באשר לשוחד ושחיתות.
  • החברה תיישם, תפקח ותאכוף בהקפדה את עקרונות "אפס הסובלנות" באשר לשוחד. ושחיתות מול כל עובד בחברה ומול כל עמיתיה העסקיים
קבלת <br>
			הצעת <br>
			מחיר

קבלת
הצעת
מחיר

סגרו 
			פנייה class=
סגירה

סגרו
פנייה

א.יוניברס טרנזיט בע"מ | משלוח בין לאומי | רילוקיישן לחול

רוצים לקבל הצעה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם
עם ההצעה המשתלמת ביותר

צרו אית� ו קשר בווצאפ צרו אית� ו קשר בווצאפ